Write us :

Sasuga dai2 bldg 402 Ueno 5-21-3, Taito-Ku, Tokyo 110-0005 jp

+81 35818 2950

adi@weissdiamonds.com